Czy Google okreada klientów

Czy Google okrada klientów – AdSense sensacja

Były pracownik oskarża pracodawcę – Google o okradanie uczestników programu AdSense.

Oskarżenie swoje publikuje na portalu PASTEBIN.com – oczywiście anonimowo. Jak sam pisze:

Jestem byłym pracownikiem Google i upubliczniam ten przeciek informacji dlatego, że byłem świadkiem i uczestnikiem procederu w czasie mojej pracy w Google. Byłem zatrudniony do pracy z klientami, głównie z wydawcami (nie z reklamodawcami). Pracowałem na tym stanowisku kilka lat…”

W dalszej części opisuje szczegółowo na czym polegało rzekome wyłudzenie, jakie mechanizmy stosowano i kto brał w tym udział. Według ANONIMOWEGO konta wydawców były blokowane po osiągnięciu określonych sald.
Według oświadczenia do tego procederu zostały ustalone przez zarządzających specjalne kryteria kwalifikacji i segmentacji wydawców (wg obrotów). W zależności od poziomu obrotów przypisano określone procedury ręcznego nadzorowania kont i podejmowania decyzji o blokadach. Dla ułatwienia posługiwano się kolorami:

  • Niebieskiej – wpływy powyżej 1 000 USD – normalny nadzór
  • żółty – wpływy powyżej 5 000 USD – dokładny i szeroki nadzór
  • czerwony – wpływy powyżej 10 000 USD – natychmiastowa interwencja

Jak pisze ANONIMOWY donosiciel, smaczku sprawie dodaje fakt, że konta zwykle były blokowane pod koniec miesiąca – tuż przed terminem wypłaty zarobionych przez wydawców pieniędzy.

Na koniec ANONIMOWY podsumowuje:

Ich WIELKA obawa.
Największą obawą jaką ma Google w związku z tą polityką i procedurami AdSense jest to, że będzie to upublicznione i odkryte przez ich [Google – przyp.red.] wydawców, którzy zostali wcześniej zablokowani i wykluczeni i ci wydawcy się zjednoczą i złożą pozew zbiorowy przeciwko Google.

Pastebin.com