Marketing Internetowy

Marketing internetowy

Zaczynamy

Marketing internetowy, coś co mnie fascynuje od dłuższego czasu. Jest to bardzo holistyczna część marketingu, nie ma jednoznacznie zdeklarowanych ram, środków przekazu, stosowanych strategii czy taktyk…
Oczywiście podlega klasyfikacji i podąża za konwencjami ale prawdziwi „odkrywcy” osiągneli i osiągają sukcesy wychodząc poza te pozorne ograniczenia…

Pixeljuice działa również za granicą pod marką AVANAVO – Helping Brands Grow

 

Nasz nowy brand międzynarodowy MOAVO – Digital Marketing